| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/382/14 Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać w miejscowości Szubin nazwę drodze wewnętrznej Magnoliowa, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 282/11.

§ 2. Przebieg nowo nazwanej drogi wewnętrznej, o których mowa w § 1, określa schematyczny szkic sytuacyjny części miejscowości Szubin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Domżała


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/382/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z powstaniem nowych działek budowlanych przy drodze wewnętrznej nr 282/11 oddalonych od ul. Tysiąclecia w Szubinie zachodzi konieczność nadania nazwy w/w drodze wewnętrznej, w celu ustalenia prawidłowych adresów. Proponowana nazwa dla w/w drogi wewnętrznej to Magnoliowa.

Po analizie wniosku Burmistrz Szubina ustalił, że działka nr 282/11 położona w Szubinie w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) stanowi drogę wewnętrzną. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Działka nr 282/11 położona w miejscowości Szubin stanowi własność gminy Szubin, w imieniu której działa Burmistrz Szubina, który w oświadczeniu z dnia 22.07.2014r. wyraził zgodę na oznaczenie tej drogi nazwą Magnoliowa.

Przebieg nazwanej drogi wewnętrznej określono w załączniku do niniejszej uchwały.

Na terenie Szubina występują ulice i drogi oznaczone nazwami. Po analizie spisu istniejących już nazw stwierdzono, że nadana nazwa niniejszą uchwałą nie powtarza się.

Samoistną podstawą prawną do podjęcia tej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).

W świetle opisanego stanu faktycznego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Marek Domżała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »