| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/312/2014 Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 17 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 12 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])), na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. tworzy się na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno odrębny obwód głosowania, ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej jak w poniższej tabeli:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

2

3

11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Sp. z o.o.
w Wąbrzeźnie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Sp. z o.o.
w Wąbrzeźnie,
ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Wąbrzeźno, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w zakładach opieki zdrowotnej, w których w dniu wyborów przebywać będzie co najmniej 15 wyborców, rada gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta tworzy odrębny obwód głosowania.

W związku z tym, iż w dniu wyborów tj. 16 listopada 2014 r. przewiduje się około 70 pacjentów wskazane jest utworzenie odrębnego obwodu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie w celu umożliwienia wyborcom przebywającym w szpitalu oddania głosów.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »