| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/246/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

Na podstawie art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) na wniosek Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2695) załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Izajasz


Załącznik do Uchwały Nr LII/246/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Cieszyny, Pląchoty, Bobrowisko, Hamer, Józefat, Karczewo, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Pusta Dąbrówka, Tokary, Sortyka, Suwała, Wrocki

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach

2.

Gałczewko, Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada, Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Nowy Młyn

Gminne Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie

3.

Ostrowite, Gajewo, Skępsk, Poćwiardowo, Słuchaj, Pasieka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem

4.

Grudza, Paliwodzizna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, Zaręba, Strachowo, Strachówek, Babiak, Bierzgło, Carski Dar, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka, Macikowo, Węgiersk

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie

5.

Krążno, Podzamek Golubski, Antoniewo, Olszówka, Sokołowo, Białkowo, Sadykierz

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń


Uzasadnienie

W aktualnym stanie w Ostrowitem na nieruchomości zajmowanej dotychczas przez "Szkołę Podstawową im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem" funkcjonuje "Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem". W tych warunkach zachodzi potrzeba dokonania zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania nr 3 określonej w załączniku do uchwały Nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania ze "Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem" na "Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem".

Jednocześnie stwierdzono, że zachodzi konieczność sprostowania oczywistych omyłek w załączniku do uchwały Nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania, w nazwach miejscowości składających się na granice obwodów dla obwodu głosowania nr 1 z "Soryki" na "Sortykę" oraz dla obwodu głosowania nr 4 z "kamienny Smug" na "Kamienny Smug".

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania, w nazwach miejscowości w opisanym zakresie stało się konieczne.


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180, 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »