| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/229/14 Rady Gminy Brodnica

z dnia 2 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 i poz. 915) Rada Gminy Brodnica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Brodnica Nr XIX/116/12 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich (Dz. Urz. Woj. Kuj .- Pom. z dnia 8 listopada 2012 roku poz. 2586), załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/229/14
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2 października 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przwoźników.

L.p.

Status i nr drogi

Nazwa przystanku

lokalizacja pr zy stanku

1.

droga gminna nr 80512C Kruszynki- Bartniki

Kruszynki G02

prawa strona 0+310

Kruszynki G01

lewa strona 0+360

Bartniki koło świetlicy G04

prawa strona 1+800

Bartniki koło świetlicy G03

lewa strona 1+720

Bartniki G06

prawa strona 2+250

Bartniki G05

lewa strona 2+300

2.

droga gminna nr 80513C Kruszyny Szlacheckie-do drogi pow. nr 1805C

Kruszynki koło bloków mieszkalnych G01

lewa strona 1+ 280

Kruszynki za skrzyżowaniem z drogą gminna nr 80512C - G02

prawa strona 0+915

3.

droga gminna nr 80540C Opalenica-Kozi Róg

Opalenica koło krzyża G02

prawa strona 0+020

Opalenica koło krzyża G01

lewa strona 0+070

Opalenica przy parku G04

prawa strona 0+500

Opalenica przy parku G03

lewa strona 0+550

Kozi Róg koło świetlicy G06

prawa strona 1+900

Kozi Róg koło świetlicy G05

lewa strona 1+850

Kozi Róg pętla G08

prawa strona

4.

droga gminna nr 80523C Gorczenica-do drogi woj. nr 560

Gorczenica pętla przy lesie G01

lewa strona 1+115

Gorczenica I G03

lewa strona 1+915

Gorczenica I G02

prawa strona 1+965

Gorczenica przy szkole G04

prawa strona 2+915

Gorczenica przy szkole G05

lewa strona 3+015

5.

droga gminna nr 80518C Niewierz-Mszano

Niewierz koło pomnika Wybickiego G02

prawa strona 0+050

Niewierz koło pomnika Wybickiego G01

lewa strona 0+095

Mszano za lasem G04

prawa strona 1+310

Mszano za lasem G03

lewa strona 1+260

6.

droga gminna nr 80501C Jastrzębie-Gortatowo

Gortatowo przy szkole G03

lewa strona 0+330

Gortatowo pętla G01

lewa strona 0+130

7.

droga gminna nr 80503C Brodnica-Przydatki

Przydatki koło Izosanu G02

prawa strona 0+100

Przydatki koło Izosanu G01

lewa strona 0+50

Przydatki koło budynku gminnego G04

prawa strona 0+500

Przydatki koło budynku gminnego G03

lewa strona 0+450

Moczadła skrzyżowanie G06

prawa strona 1+400

Moczadła skrzyżowanie G05

lewa strona 1+450

8.

droga gminna nr 80536C Przydatki-Opalenica

Moczadła koło budynku nr 41, G02

prawa strona 1+100

Moczadła koło budynku nr 41, G01

lewa strona 1+150

9.

droga gminna nr 80549C Dzierżno - Dzierżno do zabudowań

Dzierżno G02

prawa strona 0+550

Dzierżno koło budynku nr 6, G04

prawa strona 1+100

Dzierżno I G06

prawa strona 2+050

Dzierżno przy parku G08

prawa strona

10.

Cielęta ul. Bukowa

Cieleta ul. Bukowa G02

prawa strona

Cielęta ul. Bukowa G01

lewa strona

11.

droga gminna nr 80505C Brodnica - Lamkowizna

Kominy k/ronda G01

lewa strona 0+190

12.

droga od ronda do skrzyżowania w Kominach z drogą gminną nr 80523C

Kominy k/ronda G02

prawa strona 0+80

Kominy skrz. z drogą nr 80523C - G04

prawa strona 1+130

Kominy skrz. z drogą nr 80523C -G01

lewa strona 1+180

13.

działka nr 151/2 obręb Gorczenica

Gorczenica pętla przy drodze woj. nr 560, G02

prawa strona

14.

droga wewnętrzna do Szabda-Zamek

Szabda-Zamek G01

lewa strona

Szabda-Zamek G02

prawa strona

Szabda-Zamek-pętla przy lesie G04

prawa strona

15.

działka nr 119/5 obręb Niewierz

Niewierz pętla G02

prawa strona

16.

działka nr 58/3 obręb Sobiesierzno

Sobiesierzno pętla G02

prawa strona


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Udostępnienie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brodnica.

2. Omówienie podstawy prawnej

1) Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowi o tym, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

2) Art.15 ust.1 pkt 6, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym który mówi o tym, że organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na określaniu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z ust.2 tejże ustawy, określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

3. Uzasadnienie merytoryczne:

Z dniem 1 marca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz.13). Art. 15 ust. 2 tej ustawy nakłada na organy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Podjęcie uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Brodnica, udostępnione dla przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów jest konieczne w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brodnica zgodnie z obowiązującymi w tym względzie regulacjami prawnymi. W związku ze złożeniem wniosków do Wójta Gminy Brodnica przez dyrektora Gimnazjum w Szczuce oraz dyrektorów Szkoły Podstawowej w Gorczenicy i w Szabdzie z prośbą o utworzenie na trasach istniejących przejazdów autobusu szkolnego dodatkowych przystanków, zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany (uaktualnienia) załącznika stanowiącego wykaz przystanków udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.

4. Ocena skutków regulacji:

Dzięki podjęciu uchwały, operatorzy i przewoźnicy będą mogli świadczyć usługi w zakresie przewozu osób na terenie Gminy Brodnica, korzystając z przystanków komunikacyjnych położonych w jej granicach administracyjnych. Mając na uwadze powyższe, podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie powoduje skutków finansowych.

sporządził: sprawdziła:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »