| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/235/2014 Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie ustalenia opłat na 2015 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

w sprawie ustalenia opłat na 2015 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z póżn. zm.[1])) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.[2])) uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na 2015 rok wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Powiatu Toruńskiego i przechowywania tych pojazdów na parkingach strzeżonych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się na 2015 rok wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Naliczanie kosztów następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu Toruńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego


Andrzej Siemianowski

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/235/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 29 września 2014 r.

Stawki opłat na 2015 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

I. Stawki opłat za usunięcie pojazdu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

Rower lub motorower

112,00

Motocykl

221,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

485,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

606,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

858,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1265,00

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1539,00

II. Stawki opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł* za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

Rower lub motorower

19,00

Motocykl

26,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

39,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

51,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

73,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

135,00

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

199,00

III. Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu wynoszą:

1. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

50,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

200,00

2. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i załadowania pojazdu

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

Rower lub motorower

75,00

Motocykl

150,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

330,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

479,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

590,00

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

775,00

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

900,00

*Opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)


Uzasadnienie

Na podstawie art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (PORD) (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z póź. zm.) Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust. 1-2 PORD, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a następnie odstąpienia od usunięcia.

Proponowane stawki za usunięcie i parkowanie pojazdu są maksymalnymi stawkami zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 632).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, i poz. 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822 i poz. 970.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »