| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/524/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz.595 z późn.zm.) [1]i art.130 a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) [2]oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowizujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym ( M.P. 2014, poz.632), Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość opłat obowiązujących w 2015 r. za usunięcie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wysokość opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130 a ust. 2 a tej ustawy,

§ 2. Za usunięcie pojazdu z drogi ustala się opłatę, którą obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 112zł

2) motocykl - 221

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 606 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 858

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1265

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1539

§ 3. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu ustala się opłatę za każdą rozpoczętą dobę w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 19

2) motocykl - 26

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7.5 t - 51

5) pojazd o dopudzczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73

6) pojazd o dopudzczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 135

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 199

§ 4. Ustala się wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi w wysokości 50% opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały, uwzględniając rodzaj pojazdu do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu, jezeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/431/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Wochna


[1]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 poz.645, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2012 r., poz. 1448, z 2013 r. poz.700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »