| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 października 2014r.

do Porozumienia nr 10/UMWP/DIF/2014 zawartego w dniu 3 czerwca 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Województwem Pomorskim w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

1) Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2) Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwanym dalej "Powierzającym" a Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego,
w imieniu którego działają:

1) Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

2) Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego zwanym dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr. 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr LII/808/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 854/XXXIX/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Strony niniejszego Aneksu ustalają, co następuje:

§ 1. W Porozumieniu nr 10/UMWP/DIF/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zawartym pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Województwem Pomorskim, zwanym dalej "Porozumieniem" wprowadza się następującą zmianę: § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Niewykorzystana część środków finansowych przekazanych przez Powierzającego Przyjmującemu, podlega zwrotowi na rachunek Powierzającego PKO BP S.A. Oddział II Toruń Nr: 12 1020 5011 0000 9802 0119 5700 nie później niż do 15 grudnia 2014 r.".

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej
ze Stron.

§ 4. 1. Porozumienie wymaga ogłoszenia w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Województwa Pomorskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym tego z ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, które ukazało się później.PowierzającyPrzyjmującyPiotr Całbecki

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa
Kujawsko-PomorskiegoMarszałek Województwa Pomorskiego

Michał Korolko

Ryszard Świlski

Członek Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »