| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 zł,

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł,

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 1 do uchwały,

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.350,00 zł,

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900,00 zł,

8) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

9) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł,

10) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.050,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/291/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3336).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir FacUzasadnienie

Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnej granicy stawek podatkowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718 ). Podwyższenie stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 jest uzasadnione zapewnieniem dodatkowych dochodów budżetu, przeznaczonych na realizację ustawowych zadań Gminy.


Załącznik nr 1

do uchwały Nr III/12/14

Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 11 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały nr III/12/14

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa

( w złotych )

Stawka podatkowa

( w złotych )

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

750,00

900,00

13

14

750,00

900,00

14

15

800,00

950,00

15

900,00

1.650,00

Trzy osie

12

17

900,00

1.050,00

17

19

900,00

1.150,00

19

21

1.050,00

1.350,00

21

23

1.050,00

1.450,00

23

25

1.350,00

2.100,00

25

1.450,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.050,00

1.450,00

25

27

1.950,00

2.700,00

27

29

1.950,00

2.750,00

29

31

2.150,00

2.800,00

31

2.300,00

2.850,00


Załącznik nr 2

do uchwały Nr III/12/14

Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 11 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały nr III/12/14

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: masa całkowita

zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z

zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa

( w złotych )

stawka podatkowa

( w złotych )

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

550,00

800,00

18

25

550,00

800,00

25

31

800,00

1.350,00

31

1.750,00

2.250,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.550,00

2.250,00

40

2.150,00

2.850,00


Załącznik nr 3

do uchwały Nr III/12/14

Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 11 grudnia 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 8 uchwały nr III/12/14

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/ przyczepa + pojazd

silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku

( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

os jezdna ( osie jezdne ) z

zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

stawka podatkowa

( w złotych )

stawka podatkowa

( w złotych )

1

2

3

4

Jedna osie

12

18

550,00

950,00

18

25

550,00

950,00

25

750,00

1.050,00

Dwie osie

12

28

750,00

1.150,00

28

33

1.250,00

1.550,00

33

38

1.350,00

1.750,00

38

1.550,00

2.200,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.350,00

1.650,00

38

1.550,00

1.850,00


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »