| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/14 Rady Miasta Rypin

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.[2]) uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się, że pobór opłaty skarbowej poza Urzędem Miasta w Rypinie ul. Warszawska 40 będzie dokonywany w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się :

1. Spółdzielczą Grupę Bankową, Bank Spółdzielczy w Skępem ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe, Punkt kasowy z siedzibą w Urzędzie Skarbowym w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10,

2. Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38

§ 3. Inkasenci opłaty skarbowej odprowadzają pobrane kwoty za okresy miesięczne na konto budżetu miasta Rypin ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 1 % od wysokości pobranej i wpłaconej opłaty skarbowej na rachunek budżetu miasta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXI/160/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Sochacki


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku nowych przepisów regulujących opłatę skarbową, zlikwidowana została możliwość zapłaty opłaty skarbowej znakami tej opłaty.

Na dzień dzisiejszy zgodnie z obowiązującą uchwała Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, inkasentem opłaty skarbowej jest Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Spółdzielczy w Skępem ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe, Punkt kasowy z siedzibą w Urzędzie Skarbowym w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10,

Zainteresowane poborem opłaty skarbowej w drodze inkasa jest Starostwo Powiatowe w Rypinie.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyboru przez Radę Miasta nowego podmiotu na inkasenta opłaty skarbowej.

Wprowadzono również zmianę w wysokości wynagrodzenia, tj. z 3% na 1% pobieranej kwoty opłaty skarbowej.

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Sochacki


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 oraz 1318, z 2014 roku poz. 379. oraz 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz.1282, poz.1448, poz.1512, z 2013 r. poz.21, poz. 455, poz.1650, z 2014 r. poz.1101.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »