| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Rypinie

z dnia 17 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5, pk.8 lit.c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz.645, z 2014 r. poz.379, poz.1072 ) oraz art. 211,art 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 ), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/150/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr 299/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2014 r., uchwałą Nr 304/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 marca 2014 r., uchwałą Nr XXXII/169/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 313/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XXXIII/180/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 maja 2014 r., uchwałą Nr 325/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XXXIV/188/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 331/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 21 lipca 2014 r., uchwałą Nr 355/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr 367/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 września 2014r., uchwałą Nr 374/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2014 r., uchwałą Nr 382/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 października 2014r., uchwałą Nr XXXVII/201/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 października 2014 r., uchwałą Nr 399/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 listopada 2014 r., uchwałą Nr 405/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. Dochody budżetu w wysokości 46.068.362,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.260.125,23 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.808.237,00 zł";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 47.574.943,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.500.191,23 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.074.752,00 zł.";

3) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. . Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.506.581 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.712.328 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.205.747 zł";

5) ) § 5 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 490.288zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 89.385 zł".

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Cegłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDZETU POWIATU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzialanych z budżetu w 2014 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i i nnych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2014 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »