| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 26 stycznia 2015r.

uchylająca uchwałę w?sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w?Chodczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust.2 pkt 2, oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 z 2014r. poz.379,poz.1072) Rada Miejska w Chodczuuchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/85/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004r. Nr 56, poz. 956).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 22 grudnia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska


Uzasadnienie

Rada Miejska w Chodczu uchwałą nr XIV/85/04 z dnia 25 lutego 2004 r. nadała Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu. W dniu 27.02.2014 r. Rada Miejska w Chodczu podjęła uchwałę Nr XXXIX/202/14 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu w celu zawiązania jednoosobowej spółki Miasta i Gminy Chodecz z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22grudnia 2014r. dokonał wpisu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem z tym dniem nastąpiła likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

Koniecznym zatem jest uchylenie z tym dniem uchwały Nr XV/85/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

Stosownie do brzmienia art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 172 z późn. zm. ) przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie, co ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »