| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Kikół

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i?oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 t.j. ze zmianami: z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072 ) oraz art. 20c ust 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,tj ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 109, poz.1161, z 2003r. Nr 137 poz.1304, z 2004r. Nr 69 poz.624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94 poz.788 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115 poz.791, Nr 80 poz.542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180 poz.1280 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r, Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, z 2011r. Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz.887, Nr 139 poz. 814, z 2012r. poz.941, poz. 979, z 2011 r. Nr 205 poz.1206, z 2012 poz. 979, z 2013 r. poz.87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez publiczne przedszkole, szkołę lub punkt przedszkolny lub jeżeli po jego zakończeniu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) dziecko obojga rodziców pracujących,

2) dziecko w wieku 5 i 4 lat,

3) dziecko, dla którego dana placówka jest placówką oddaloną o mniej niż 3 kilometry od miejsca zamieszkania.

§ 2. Każdemu z kryteriów, o których mowa w § 1 przyznaje się jednakową wartość 2 punktów.

§ 3. Do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 niezbędnym dokumentem jest oświadczenie o zatrudnieniu rodziców i miejscu zamieszkania dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski


Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia kryteriów branych pod uwagę w czasie rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Rada Gminy ustala również wagę poszczególnych kryteriów oraz dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium. Należy podjąć niniejszą uchwałę aby umożliwić szkołom i przedszkolu rekrutację na rok szkolny 2015/2016.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »