| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w?drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) a także art. 47 § 4a, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz.1342, poz. 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, Dz. U. z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1171, poz. 1328,  poz. 1644),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej dochód gminy.

§ 2. Inkaso opłaty realizować będą:

1) Jan Babiński, zam. w Bladowie,-na terenie Sołectwa Bladowo;

2) Leszek Kurzec, zam. w Białowieży-na terenie Sołectwa Białowieża;

3) Krzysztof  Baran, zam. w Kiełpinie-na terenie Sołectwa Kiełpin;

4) Magdalena Urbańska, zam. w Białej-na terenie Sołectwa Klocek;

5) Benedykt Krygowski, zam. w Wielkiej Komorzy-na terenie Sołectwa Mała Komorza;

6) Weronika Warszyńska, zam. w Legbądzie-na terenie Sołectwa Legbąd;

7) Andrzej Jerosławski, zam. w Małym Mędromierzu - na terenie Sołectwa Mały Mędromierz;

8) Iwona Kobus, zam. w Raciążu-na terenie Sołectwa Raciąż;

9) Elżbieta Pozorska, zam. w Rzepicznej-na terenie Sołectwa Rzepiczna;

10) Małgorzata Pozorska, zam. w Stobnie-na terenie Sołectwa Stobno.

§ 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania opłaty w wysokości 7 % od kwoty pobranych opłat.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest 3-ci dzień po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej podjętej na podstawie art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinna nastąpić wpłata opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z tym dniem tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXI/280/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 2299);

2) Uchwała Nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 3659).

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »