| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 24 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])), art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2958) § 5.2. otrzymuje brzmienie: "§ 5.2. Wyznacza się inkasentów opłaty od posiadania psów w osobach wyszczególnionych poniżej:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

1.

Annowo

Magdalena Kolmajer

2.

Biskupin

Roman Szewczyk

3.

Chomiąża Szlachecka

Robert Dworek

4.

Drewno

Anastazja Gierat

5.

Gąsawa

Teresa Kawczyńska

6.

Głowy

Ewa Duszyńska

7.

Godawy

Zenon Fletka

8.

Gogółkowo

Maria Warda

9.

Komratowo

Stefan Marcinkowski

10.

Laski Wielkie

Piotr Boiński

11.

Łysinin

Józef Szmiel

12.

Marcinkowo Górne

Edward Banasik

13.

Nowawieś Pałucka

Beata Zebel

14.

Obudno

Zuzanna Lange

15.

Oćwieka

Józef Budzicki

16.

Pniewy

Justyna Owczarzak - Jemioła

17.

Piastowo

Barbara Musiałowska - Zientak

18.

Ryszewko

Łucjan Berend

19.

Szelejewo

Jadwiga Kurp

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik


Uzasadnienie

W związku z przeprowadzonymi na terenie gminy Gąsawa wyborami sołtysów zachodzi konieczność zmiany dotychczasowej uchwały w sprawie poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. Inkasentami ww. opłaty na terenie gminy są sołtysi poszczególnych sołectw. W wyniku przeprowadzonych wyborów w siedmiu sołectwach, tj. w sołectwie Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Drewno, Gąsawa, Gogółkowo i Obudno wybrano nowych sołtysów.

Podjęcie uchwały jest zasadne z uwagi na fakt, iż uchwała musi zawierać imienny wykaz inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty od posiadania psów na terenie gminy Gąsawa.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »