| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Osielsko

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 594 ze zm.: z 2013r. Poz. 645, Poz. 1318; z 2014r. Poz. 379, Poz. 1072) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. Służebność przesyłu może być ustanowiona, gdy jest konieczna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

§ 2. 1. Służebność przesyłu ustanawiana będzie za wynagrodzeniem z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ustala się w wysokości nie niższej niż wartości służebności przesyłu, którą określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

3. Przedsiębiorca przesyłowy ponosi koszty ustanowienia służebności przesyłu w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, umowy w formie aktu notarialnego, wpisu praw nabytych do księgi wieczystej oraz koszty aktu notarialnego.

4. Wynagrodzenie jest płatne jednorazowo, przed dniem zawarcia aktu notarialnego.

5. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu może być ustanowione nieodpłatnie w następujących przypadkach:

1) inwestycji, które po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Osielsko,

2) na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego jeżeli z ustanowionej służebności będzie korzystać Urząd Gminy Osielsko lub inne gminne jednostki organizacyjne.

§ 3. 1. Umowa o ustanowienie służebności przesyłu, zawierana w formie aktu notarialnego każdorazowo będzie określać przebieg i treść służebności.

2. Informacja o ustanowieniu służebności przesyłu zostanie podana do publiczne wiadomości w formie stosownego zarządzenia Wójta Gminy Osielsko przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 4. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na zasadach odmiennych wymaga odrębnej Uchwały Rady Gminy Osielsko.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osielsko


Benedykt Leszczyński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »