| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/110/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"

Na podstawie art. 38 w związku z art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.[1])) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 uchwały Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023" (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 2028 z późn. zm.[3])), wprowadza się następujące zmiany:

1) w części "Region 1 Tucholsko-Grudziądzki Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)" dodaje się zapis:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

SULNÓWKO

gmina Świecie

86-100 Świecie

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów
"EKO-Wisła" Sp. z o.o.

Sulnówko 74,

86-100 Świecie

ZAKURZEWO

gmina Grudziądz (W)

86-300 Grudziądz

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30,

86-300 Grudziądz

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

";


2) części "Region 1 Tucholsko-Grudziądzki Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" nadaje się nowe brzmienie:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

BLADOWO

gmina Tuchola

89-500 Tuchola

Sortownia odpadów surowcowych

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

ul. Świecka 68,

89-500 Tuchola

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

MILEWO - TWARDA GÓRA gmina Nowe

86-170 Nowe

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Pl. Św. Rocha 5,

86-170 Nowe

";

3) części "Region 1 Tucholsko-Grudziądzki Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczynę" nadaje się nowe brzmienie:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

SULNÓWKO

gmina Świecie

86-100 Świecie

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów
"EKO-Wisła" Sp. z o.o.

Sulnówko 74,

86-100 Świecie

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania
z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie
przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej
niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

ZAKURZEWO

gmina Grudziądz (W)

86-300 Grudziądz

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30,

86-300 Grudziądz

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania
z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie
przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej
niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

";

4) w części "Region 2 Chełmińsko-Wąbrzeski Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)" dodaje się zapis:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

OSNOWO II

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8,

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania
z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

";

5) części "Region 2 Chełmińsko-Wąbrzeski Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" nadaje się nowe brzmienie:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

Nie wyznacza się

";

6) części "Region 2 Chełmińsko-Wąbrzeski Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn" nadaje się nowe brzmienie:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

NIEDŹWIEDŹ

gmina Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.

w Wąbrzeźnie

ul. Matejki 13,

87-200 Wąbrzeźno

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca
w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

OSNOWO I

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca
w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8,

86-200 Chełmno

OSNOWO II

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8,

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

";

7) w części "Region 5 Bydgoski Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)" dodaje się zapis:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

WAWRZYNKI

gmina Żnin

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

USKOM ŻNIN Sp. z o.o

Wawrzynki 35,

88-400 Żnin

";

8) części "Region 5 Bydgoski Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" nadaje się nowe brzmienie:

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

BYDGOSZCZ

PRONATURA

miasto Bydgoszcz

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

Instalacja przetwarzania odpadów biodegradowalnych- pryzma energetyczna

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura

Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28,
85-893 Bydgoszcz

SŁUŻEWO

gmina Aleksandrów Kujawski (W)

ul. Polna 87,
87-700 Służewo

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

EKOSKŁAD Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej

Sp. z o.o.

ul. Polna 87,
87-700 Służewo

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz podejmuje uchwałę w sprawie zmiany tej uchwały.

2. Podstawa prawna:

Z dniem 23 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i utraciła moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

W myśl art. 227 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023", stał się wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

W myśl art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
z późn. zm.) uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, podjęta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z późn. zm.) zachowuje moc do czasu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
i może być zmieniana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

W myśl art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm), uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

W myśl art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
z późn. zm.) uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku:

1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub;

2) zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przewarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub;

3) zakończenia budowy i oddania do użytkowania ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub;

4) jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub odpowiednio wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą
Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. uchwalił "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023".

Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXVI/345/12 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017
z perspektywą na lata 2018-2023, w której określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi
w województwie kujawsko-pomorskim, a także regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów.

Z dniem 23 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i utraciła moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

W myśl zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023" stał się wojewódzkim planem gospodarki odpadami, a uchwała w sprawie jego wykonania zachowuje moc do czasu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i może być zmieniana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

W myśl art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub

b) przetwarzanie selektywne zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
o pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W myśl art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
z późn. zm.) uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku:

1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub

2) zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przewarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub

3) zakończenia budowy i oddania do użytkowania ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub

4) jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub odpowiednio wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych.

W "Planie gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017
z perspektywą na lata 2018-2023" określono regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które już funkcjonują oraz wskazano instalacje planowane do wybudowania jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach, w przypadku zakończenia budowy
i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przewarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, sejmik województwa określa tę instalacje jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, podejmując zmianę uchwały
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Do tutejszego organu wpłynęły wnioski i informacje, dotyczące zakończenia budowy
i oddania do użytkowania następujących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:


Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 1 Tucholsko-Grudziądzki

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

SULNÓWKO

gmina Świecie

86-100 Świecie

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów
"EKO-Wisła" Sp. z o.o.

Sulnówko 74,

86-100 Świecie

ZAKURZEWO

gmina Grudziądz (W)

86-300 Grudziądz

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30,

86-300 Grudziądz

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu
o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2 Chełmińsko-Wąbrzeski

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

OSNOWO II

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8,

86-200 Chełmno

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu
o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 5 Bydgoski

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

WAWRZYNKI

gmina Żnin

Wawrzynki 35,
88-400 Żnin

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

USKOM ŻNIN Sp. z o.o

Wawrzynki 35,

88-400 Żnin

Wymienione powyżej instalacje spełniają wymogi prawa dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i zgodnie z "Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023", winny uzyskać status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania kolejnych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 1 Tucholsko-Grudziądzkim, w Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2 Chełmińsko-Wąbrzeskim oraz w Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 5 Bydgoskim, spowodowało konieczność weryfikacji określonych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, instalacji zastępczych, które przewidziane zostały do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, istnieje konieczność dokonania zmiany uchwały Nr XXVI/345/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017
z perspektywą na lata 2018-2023".

5. Ocena skutków regulacji:

"Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2023" służy realizacji celów założonych w gospodarce odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wdrażaniu hierarchii postępowania
z odpadami, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wykonaniu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023" stanowi wypełnienie obowiązków ustawowych, wynikających z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072.

[3]) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 655, 3034.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »