| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/118/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.[1])), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1326), zmienionego uchwałą Nr XXVIII/479/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2940), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Celem Sanatorium jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń szpitalnych, poprzez organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie chorób kardiologicznych i nadciśnienia, reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, układu trawienia i naczyń obwodowych.";

2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Sanatorium wykonuje działalność statutową w oparciu o:

1) przedsiębiorstwa:

a) Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" w Inowrocławiu s.p.z.o.z.,

b) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" w Inowrocławiu s.p.z.o.z.,

c) Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

- w skład, których wchodzą komórki organizacyjne medyczne;

2) komórki organizacyjne niemedyczne.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą zmienia się Statut Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Stosownie do art. 42 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. W statucie określa się firmę podmiotu odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot tworzący. Statut jako akt strukturalno-organizacyjny jest przepisem prawa powszechnie obowiązującego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Statut Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., został nadany uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXI/387/12 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1326). Następnie został on zmieniony uchwałą Nr XXVIII/479/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2940).

Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Sanatorium poprzez poszerzenie działalności o stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. Zmiana Statutu umożliwi realizację projektu zadania "Rozbudowa pawilonu mieszkalnego nr 2 w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" w Inowrocławiu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł energii oraz recyrkulacji wód deszczowych i rekuperacji z przeznaczeniem na szpital uzdrowiskowy". Powyższe zadanie polega na rozbudowie części Sanatorium z przeznaczeniem na szpital uzdrowiskowy dla pacjentów jako obiektu 5-cio kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 438,54 m2 (55 jednostek mieszkalnych dwuosobowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych).

Poszerzenie działalności Sanatorium pociąga za sobą powołanie do życia nowego przedsiębiorstwa wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. Zmiana ta nastąpiła poprzez dodanie lit. c) w § 14 ust. 1 w brzmieniu:

"c) Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" w Inowrocławiu s.p.z.o.z."

Zmieniony został także zapis § 4 ust. 1, poprzez wpisanie słów: "w tym świadczeń szpitalnych", który w obecnej formie brzmi:

"1. Celem Sanatorium jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń szpitalnych, poprzez organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie chorób kardiologicznych i nadciśnienia, reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, układu trawienia i naczyń obwodowych."

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1290, w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491 i poz. 1626.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »