| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Rogóźno

z dnia 31 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 11.266.081,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 11.092.589,00 zł,

2) dochody majątkowe - 173.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 12.695.572,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 10.866.616,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.828.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2";

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 r. w wysokości 153.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

4) § 3 pozostaje bez zmian.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.341.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 138.357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c".

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Hoffmann


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

I. Dochody budżetu gminy w 2015 r. - ogółem


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

I. Wydatki budżetu gminy w 2015 r. - ogółem


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

I. Wydatki budżetu gminy w 2015 r. - podział środków dla szkół podstawowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

I. Wydatki budżetu gminy w 2015 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »