| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Radziejów

z dnia 31 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 49 § 1, art. 145, art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz.121 ze zm.: z 2014r. poz. 827; z 2015r. poz. 4), uchwalasię, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/255/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 26.11.2014 r. poz. 3506), zmienia się treść§3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. . Nie pobiera się wynagrodzenia za ustanowienie służebności w przypadkach:

1) inwestycji, które po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Radziejów bez obowiązku zwrotu inwestorowi poniesionych przez niego nakładów;

2) inwestycji realizowanych przez spółki z wyłącznym kapitałem Gminy Miasto Radziejów;

3) gdy ustanawiana jest służebność wzajemna ;

4) gdy odrębne przepisy stanowią inaczej;

5) inwestycji związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych Gminy Miasto Radziejów.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marek Pawlak


Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXXI/255/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu, polega na uzupełnieniu katalogu inwestycji zwolnionych
z pobierania wynagrodzenia za ustanowienie służebności o inwestycje związane
z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych Gminy Miasto Radziejów tj. dodaje się w §3 ust. 2 pkt 5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »