| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/68/2015 Rady Gminy Lniano

z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t., zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 j.t., zm. poz. 628, 842, Dz. U. z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1001, 1863, Dz. U. z 2015 r. poz. 222 ), po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znieść formę ochrony przyrody z drzewa z gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur) wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody na podstawie Rozporządzenia Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1994 r. Nr 20, poz. 316), rosnącego w parku dworskim na działce nr ewidencyjny 2/36 obręb ewidencyjny Brzemiona w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa wymienionego w ust. 1 następuje ze względu na utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

3. Lokalizację pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lniano.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mariusz Puchowski


Załącznik do Uchwały Nr IV/68/2015
Rady Gminy Lniano
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

MAPA


Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/68/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie

zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.

Podczas silnych wiatrów, drzewo z gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 340 cm wchodzące w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody, rosnące

w parku dworskim na działce nr ewidencyjny 2/36, obręb ewidencyjny Brzemiona

w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano, uległo wywróceniu i połamaniu na sąsiednią działkę nr ewidencyjny 2/61, będącą użytkiem rolnym. Drzewo utraciło wartości przyrodnicze oraz stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i sprzętu rolniczego podczas wykonywania prac polowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2013 r. poz. 627 j.t., zm. poz. 628, 842, Dz. U. z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1001, 1863,

Dz. U. z 2015 r. poz. 222 ),) projekt niniejszej uchwały został uzgodniony

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »