| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Brześcia Kujawskiego

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn .zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXX/ 227 /13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2014 r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków:

1. Dochody budżetowe : plan - 38.019.529,92 zł., wykonane - 38.846.425,80 zł. tj. 102,17 % planu, w tym: a/ dochody bieżące : plan - 33.266.638,47 zł., wykonane - 33.846.114,96 zł. tj. 101,74 % planu b/ dochody majątkowe : plan - 4.752.891,45 zł., wykonane - 5.000.310,84 zł. tj. 105,21 % planu

2. Wydatki budżetowe : plan - 42.848.955,92 zł., wykonane - 40.804.642,23 zł. tj. 95,23 % planu, w tym : a/ wydatki bieżące : plan - 31.297.794,38 zł., wykonane - 29.429.971,87 zł. tj. 94,03 % planu b/ wydatki majątkowe : plan - 11.551.161,54 zł., wykonane - 11.374.670,36 zł. tj. 98,47 % planu

3. Deficyt : plan - 4.829.426 zł., wykonane - 1.958.216,43 zł. tj. 40,55 % planu

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych :

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacje wykonane 4.725.511,14 zł.

- wydatki wykonane 4.725.511,14 zł.

2. Zakładu budżetowego:

- przychody 4.898.036,19 zł.

- koszty 4.833.804,18 zł.

3. Rachunku dochodów własnych:

- przychody 273.282,61 zł.

- wydatki 277.956,55 zł.

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

- przychody : plan - 8.012.667,50 zł., w tym kredyty i pożyczki - 5.046.793,35 zł. wykonanie - 7.691.838,11 zł., w tym kredyty i pożyczki - 4.725.963,96 zł.

- rozchody : plan - 3.183.241,50 zł. , wykonanie - 3.219.241,50 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego


mgr Wojciech Zawidzki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »