| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 45/W/2015 Wójta Gminy Sadki

z dnia 28 kwietnia 2015r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/32/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1.otrzymuje brzmienie:

,, Ustala się dochody budżetu w wysokości 21.210.279,06

1) dochody bieżące 20.429.249,00 zł

2) dochody majątkowe 781.030,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1"

2. §2.otrzymuje brzmienie:

,, Ustala się wydatki budżetu w wysokości 21.710.279,06

1) wydatki bieżące 19.971.209,06zł

2) wydatki majątkowe 1.739.070,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 "

3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/32/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/22/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.".

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 500.000 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

z up. Wójta
Zastępca Wójta


Dorota Nitka


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/W/2015
Wójta Gminy Sadki
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/W/2015
Wójta Gminy Sadki
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/W/2015
Wójta Gminy Sadki
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr VII/32/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku wynosił:

po stronie dochodów20.623.680,97

po stronie wydatków21.123.680,97

Dochody

Dział010Rolnictwo i łowiectwoZwiększyć plan dochodów

o 558.823,09

dotacja na zadania

zlecone - zgodnie z decyzją

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Dział852Pomoc społecznaZwiększyć plan dochodów

o 27.775,-

dotacja na zadania

własne - zgodnie z decyzją

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Wydatki

Dział010Rolnictwo i łowiectwoZwiększyć plan wydatków

o 558.823,09- zwrot akcyzy

za paliwo

Dział852Pomoc społecznaDokonać zmian zgodnie z

wskazaniami w decyzji Wojewody

Kujawsko- Pomorskiego -wypłata

zasiłków stałych

Plan dochodów po zmianie wynosi21.210.279,06

Plan wydatków po zmianie wynosi21.710.279,06

z up. Wójta
Zastępca Wójta


Dorota Nitka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »