| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie

z dnia 16 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])), w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2015 r., zmienionej uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47.070.630,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 46.329.783,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 740.847,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

2) § 6.1. otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2, 4 i 5 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Starosta Radziejowski


Jarosław Kołtuniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2015
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21/2015
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 21/2015
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonywania zmian związanych z niezbędnymi przesunięciami, w związku z tym wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie złożonego wniosku przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Przemystce dokonuje się koniecznych przesunięć pomiędzy paragrafami w zadaniu inwestycyjnym Pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej dla zawodów rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce" na zakup sprzętu rolniczego oraz komputerowego, przesuniecie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z postępowaniem przetargowym.

Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących klasyfikacji budżetowej, zmiany związane są z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »