| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. z zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody buk zwyczajny, rosnący na km 10 + 450 (prawa strona) pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1116 C relacji Stare Gronowo [granica województwa] - Piaseczno (dz. nr 63/2 obręb Dziechowo) w miejscowości Dziechowo Gmina Sępólno Krajeńskie stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego Nr 305/93 z dnia 26 października 1993 r.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, ponieważ drzewo to stwarza zagrożenie dla ludzi i ich mienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński


infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński


Uzasadnienie

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. Drzewa uznane za pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Zniesienie formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze uchwały, w oparciu o uzgodnienie z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wymienione w uchwale drzewo należy do gatunku buk zwyczajny, rosnący na km 10 + 450 pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1116 C relacji Stare Gronowo [granica województwa] - Piaseczno (dz. nr 63/2 obręb Dziechowo) w miejscowości Dziechowo Gmina Sępólno Krajeńskie stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego. Pomnik przyrody ustanowił Wojewoda Bydgoski Rozporządzeniem Nr 305/93 z dnia 26 października 1993 r.

Zniesienie formy ochrony przyrody uzasadnione jest faktem, że przedmiotowe drzewo rośnie w odległości ok. 10 - 12 metrów od najbliższego budynku mieszkalnego i swym wzrostem znacząco go przewyższa. Ponadto podczas silniejszych podmuchów wiatru suche konary i gałęzie tego drzewa spadają na tereny nieruchomości zamieszkałych stwarzając zagrożenie dla tych budynków i osób przebywających w pobliżu a także dla ruchu drogowego odbywającego się drogą powiatową. Na korze pnia widać postępujące objawy procesów chorobowych a u podstawy pnia widać spróchniałe miejsca przez które w okresie zimowym wypływa woda co może świadczyć o tym, że pień tego buka jest w środku pusty. W koronie drzewa nie widać żadnych gniazd ptasich ani dziupli wykorzystywanych przez ptaki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne zachodzi konieczność usunięcia drzewa.

Projekt niniejszej uchwały uzyskał akceptację Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami z dnia 7 listopada 2014 r., znak: WPN.623.33.2014.DG oraz 7 lutego 2015 r., znak: WPN.6400.86.2014.JC uzgodnił projekt niniejszej uchwały, nie wnosząc uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »