| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. z zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody buk zwyczajny, rosnący na km 10 + 620 (prawa strona) pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1116 C relacji Stare Gronowo [granica województwa] - Piaseczno (dz. nr 63/2 obręb Dziechowo) w miejscowości Dziechowo Gmina Sępólno Krajeńskie stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego Nr 305/93 z dnia 26 października 1993 r..

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, ponieważ drzewo to z uwagi na zły stan zdrowotny stwarza zagrożenie dla ludzi i ich mienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński


infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński


Uzasadnienie

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. Drzewa uznane za pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Zniesienie formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze uchwały, w oparciu o uzgodnienie z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wymienione w uchwale drzewo należy do gatunku buk zwyczajny, rosnący na km 10 + 620 pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1116 C relacji Stare Gronowo [granica województwa] - Piaseczno (dz. nr 63/2 obręb Dziechowo) w miejscowości Dziechowo Gmina Sępólno Krajeńskie stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego. Pomnik przyrody ustanowił Wojewoda Bydgoski Rozporządzeniem Nr 305/93 z dnia 26 października 1993 r.

Zniesienie formy ochrony przyrody uzasadnione jest faktem, postępującego procesu obumierania drzewa. Z pnia na wysokości ok. 3 metrów od powierzchni terenu wyrastają 4 konary. Jeden z konarów obumarł całkowicie natomiast na pozostałych widać postępujący proces obumierania w różnych stadiach.

Na pniu drzewa nie widać śladów ingerencji człowieka oprócz zaznaczenia drzewa farbą w spreju jako przewidzianego do ewentualnego usunięcia (nr 2 xx), a także drewnianą podkładkę na której umieszczona była tabliczka "Pomnik przyrody prawem chroniony". Ponadto na drzewie nie widać żadnych gniazd ptasich ani dziupli.

Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne zachodzi konieczność usunięcia drzewa.

Projekt niniejszej uchwały uzyskał akceptację Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami z dnia 7 listopada 2014 r., znak: WPN.623.33.2014.DG oraz 7 lutego 2015 r., znak: WPN.6400.86.2014.JC uzgodnił projekt niniejszej uchwały, nie wnosząc uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »