| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 16.471.645,71 zł na 16.900.997,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 13.672.405,71 zł na 14.101.757,30 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 34.365,50 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2.799.240,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.000,00 zł

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 16.368.263,56 zł na 16.797.615,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 12.207.743,39 zł na 12.637.094,98 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.164.837,74 zł na 6.165.952,71 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 3.971.836,99 zł na 4.174.261,42 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 1.855.448,66 zł na 2.081.260,85 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 140.250,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 35.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 40.370,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.160.520,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.160.520,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 230.000,00 zł .

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Waganiec


mgr Piotr Kosik


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 28.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Uzasadnienie

zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych,

wg. załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano następujących zmian w zakresie dotacji celowych:

- wprowadzono do budżetu gminy 663,30 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (WFB.I.3120.3.8.2015/98 z 24 marca 2015 r.),

- umieszczono w budżecie gminy kwotę 107.791,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia dla uczniów (WFB.I.3120.3.9.2015/98 z 26 marca 2015 r. ),

- zwiększono o 566,29 zł środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.
(I transza) dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (WFB.I.3120.3.12.2015/98 z 8 kwietnia 2015 r.),

- zwiększono o 97.617,00 zł kwoty przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (WFB.I.3120.3.13.2015/98 z 20 kwietnia 2015 r. ),

- wprowadzono do budżetu kwotę 202.865,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (WFB.I.3120.3.14.2015/98 z 24 kwietnia 2015 r.),

- zwiększono o 11.589,00 zł środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (WFB.I.3120.3.14.2015/98 z 24 kwietnia 2015 r.).

Ponadto zwiększono o 8.260,00 zł środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych), stosownie do pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku - DWŁ-680-3/15. Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 7,03 zł w ramach kwot przewidzianych na pokrycie kosztów przygotowania wyborów.

Rozpatrzono pozytywnie złożone wnioski o zmianę przeznaczenia środków ujętych w planach finansowych Zespołu Obsługi Szkół na kwotę 350,00 zł oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie na łączną kwotę 2.887,00 zł.

Zmieniono dotychczas stosowaną klasyfikację budżetową z tytułu pozyskiwanych dochodów oraz ponoszonych wydatków budżetowych w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi (z rozdz. 70004 na 70005).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »