| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 5 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[1])) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXV/389/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 154, poz. 1922), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców (Dz. U. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1444).

2. Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców (Dz. U. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1444).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/389/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY
z dnia 27 września 2010r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[2])) oraz art. 34 ust.1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Sprzedaży podlegają lokale mieszkalne w domach wielolokalowych wraz z odpowiednim udziałem w gruncie prawa własności lub użytkowania wieczystego, według wykazu określonego w załączniku do uchwały, z wyłączeniem lokali w budynkach nowo wybudowanych (do 5 lat).

§ 2. Nabywcy, który dokonuje jednorazowej pełnej zapłaty ceny za kupowany lokal mieszkalny, udziela się bonifikaty w wysokości 75% ceny określonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 3. W przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty, pozostała do spłacenia część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli, jednak nie niższemu niż 7,5% w stosunku rocznym.

§ 4. Lokal mieszkalny może być zbyty na rzecz osoby uprawnionej do jego wykupu, jeżeli osoba ta nie jest dłużnikiem gminy z tytułu najmu tego lokalu i eksploatacji. Sprzedaż lokalu obciążonego zaległymi opłatami może być wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych oraz określenia zasad ich sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003r. Nr 44, poz.716, z 2004r. Nr 33, poz. 492 i Nr 87, poz. 1521, z 2005 r. Nr 4, poz. 71 oraz z 2009 r. Nr 90, poz. 1567).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brodnicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/389/2010
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 27 września 2010 r.

Wykaz budynków, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców

1.

Ceglana 23

26.

Nowa 1

2.

Duży Rynek 5 (budynek główny)

27.

Nowa Kolonia 1

3.

Duży Rynek 25-29

28.

Nowa Kolonia 2

4.

Duży Rynek 31

29.

Nowa Kolonia 3

5.

Gajdy 3

30.

Nowa Kolonia 4

6.

Gen. J. Hallera 13 (budynek główny)

31.

Nowa Kolonia 5

7.

Graniczna 1A

32.

Nowa Kolonia 6

8.

Kolejowa 1 (budynek główny)

33.

Nowa Kolonia 7

9.

Kolejowa 5

34.

Nowa Kolonia 8

10.

Kopernika 2 (budynek główny)

35.

Nowa Kolonia 9

11.

Kopernika 3

36.

Nowa Kolonia 11

12.

Kopernika 10

37.

Paderewskiego 1

13.

3 Maja 2

38.

Paderewskiego 11

14.

Malickiego 1

39.

Paderewskiego 12 (budynek główny)

15.

Matejki 10

40.

Paderewskiego 20

16.

Matejki 12

41.

Przykop 23

17.

Mazurska 12

42.

Rapackiego 2

18.

Mickiewicza 5

43.

Sienkiewicza 13 (budynek główny)

19.

Mickiewicza 7

44.

18 Stycznia 6

20.

Mostowa 5-7-9

45.

Wiejska 2 ( budynek główny)

21.

Mostowa 6

46.

Wodna 15

22.

Mostowa 6 a

47.

Zduńska 14

23.

Nad Drwęca 1

48.

Stary Plac Szkolny 3[3])

24.

Nad Drwęcą 1a

49.

Stanisława Wyspiańskiego 7[4])

25.

Nad Drwęcą 27


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz. 1444), który wszedł w życie z dniem 15 maja 2014 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz. 1444), który wszedł w życie z dniem 15 maja 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »