| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Radomin

z dnia 6 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podst. art. 30 ust ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. Poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) oraz uchwały budżetowej Nr II/22/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Wójt Gminy zarządza, co następuje :
W uchwale Nr II/22/14 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienioną:

Uchwałą Nr III/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r.,
Uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 24 lutego 2015r.,
Uchwałą Nr V/43/15 z dnia 24 marca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 27 marca 2015r,
Uchwałą Nr VI/50/15 z dnia 23 kwietnia 2015r.,
Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.,
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. I. Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 11.679.286,99 zł

dochody bieżące 10.575.316,77 zł

dochody majątkowe 1.103.970,22 zł

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( par. 2010) w wysokości 1.861.555,84 zł

II. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 11.948.026,99 zł

wydatki bieżące 10.084.980,14 zł

wydatki majątkowe 1.863.046,85 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.861.555,84 zł

§ 2. Przyjmuje się zmiany w załącznikach nr: 1, 1a, 2, 2a, 3 do uchwały Nr II/22/14 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 grudnia 2014 roku - zgodnie z załącznikami nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Piotr Wolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Radomin
z dnia 6 maja 2015 r.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów zarządzeniem nr 34/2015 z dnia 6 maja 2015 r.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -

zwiększono plan dochodów o dotacje na zadania zlecone gminom z

przeznaczeniem na pokrycie wydatków zryczałtowane diety dla

członków obwodowych komisji wyborczych

+

5 360,00 zł

Razem zmiany w dochodach

+

5 360,00 zł


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Radomin
z dnia 6 maja 2015 r.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków zarządzeniem nr 34/2015 z dnia 6 maja 2015 r.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -

zwiększono plan wydatków o dotacje na zadania zlecone gminom z

przeznaczeniem na pokrycie wydatków zryczałtowane diety dla

członków obwodowych komisji wyborczych oraz zmniejszono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażeń a zwiększono plan na

zakup usług telekomunikacyjnych

+

5 360,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan

wydatków na zakup usług zdrowotnych a zmniejszono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażeń

+

0,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -

zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych a

zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

0,00 zł

Razem zmiany w wydatkach

+

5 360,00 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach 11 679 286,99 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach 11 948 026,99 zł

Deficyt budżetowy 268 740,00 zł


będzie pokryty pożyczką z WFOŚiGW.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »