| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 91/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.[1])) w związku z postanowieniem Nr 595/15 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubiewo w okręgu wyborczym Nr 2 dla wyboru jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 23 sierpnia 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze gminy Lubiewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes


Załącznik do zarządzenia Nr 91/2015

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 21maja 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do dnia 4 czerwca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo

do dnia 14 czerwca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Lubiewo, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiewie,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 24 czerwca 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiewie

do dnia 29 czerwca 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiewie

do dnia 14 lipca 2015 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiewie list kandydatów na radnych

do dnia 24 lipca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Lubiewo, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Lubiewo kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do dnia 2 sierpnia 2015 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lubiewie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych,

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lubiewie obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Lubiewie,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych Wójtowi Gminy Lubiewo zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 3 sierpnia 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 14 sierpnia 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 21 sierpnia 2015 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 22 sierpnia 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dniu 23 sierpnia 2015 r.

godz. 700 - 2100

- głosowanie

Uwaga:

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »