| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubicz

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 i ust. 4, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz.122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe na danej nieruchomości oraz stawki opłaty.

§ 2. 1 Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Lubicz, w następującej wysokości:

1) 12,00 zł/za każdą osobę w gospodarstwie domowym liczącym do czterech osób;

2) 6,00 zł/ za każdą piątą i szóstą osobę w gospodarstwie domowym;

3) 3,00 zł/za siódmą i każdą następną osobę w gospodarstwie domowym.

2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób nie selektywny, czyli jako odpady zmieszane w następującej wysokości:

1) 16,80 zł/ za każdą osobę w gospodarstwie domowym liczącym do czterech osób;

2) 8,40 zł/ za każdą piątą i szóstą osobę w gospodarstwie domowym;

3) 4,20 zł/ za siódmą i każdą następną osobę w gospodarstwie domowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terenie gminy Lubicz, (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 2204) oraz uchwała nr XXXIII/379/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz.1162).

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Hanna Anzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »