reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubicz

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 i ust. 4, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz.122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe na danej nieruchomości oraz stawki opłaty.

§ 2. 1 Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Lubicz, w następującej wysokości:

1) 12,00 zł/za każdą osobę w gospodarstwie domowym liczącym do czterech osób;

2) 6,00 zł/ za każdą piątą i szóstą osobę w gospodarstwie domowym;

3) 3,00 zł/za siódmą i każdą następną osobę w gospodarstwie domowym.

2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób nie selektywny, czyli jako odpady zmieszane w następującej wysokości:

1) 16,80 zł/ za każdą osobę w gospodarstwie domowym liczącym do czterech osób;

2) 8,40 zł/ za każdą piątą i szóstą osobę w gospodarstwie domowym;

3) 4,20 zł/ za siódmą i każdą następną osobę w gospodarstwie domowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi terenie gminy Lubicz, (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 2204) oraz uchwała nr XXXIII/379/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz.1162).

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Hanna Anzel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama