reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Dragacz

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych drzew w alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1257 C Michale - Sartowice uznanej za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno, numer rejestru wojewódzkiego 805, działka ewidencyjna nr 411, rejestr ewidencji gruntów 131 oraz 1 drzewa gatunek dąb szypułkowy usytuowany na działce nr 103/1, rejestr ewidencji gruntów 235 w miejscowości Michale, uznanego za pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem rejestru wojewódzkiego 1352

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.[1])) i art. 45 ust. 2 pkt. 1 i art. 82 ust. 1A pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013r. poz. 627 j.t. z późn. zm.[2])) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 ( M.P. z 2014r. poz. 958[3])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgodnić przeprowadzenie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych 120 drzew wchodzących w skład alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1257 C Michale - Sartowice (własność Powiat Świecki w trwałym zarządzie Powiatowy Zarząd Dróg Świecie), uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku (Dz. Urz.Woj. Bydgoskiego Nr 15 poz. 120), które zostało ujęte z załączniku Nr 1 do rozporządzenia Nr 46/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub jego części, w następującym zakresie: usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego albo bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych.

§ 2. Uzgodnić przeprowadzenie zabiegu sanitarno - pielęgnacyjnego 1 drzewa usytuowanego na prywatnej działce nr 103/1 w Michalu, uznanego za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku (Dz.Urz.Woj. Bydgoskiego Nr 15 poz. 120), które zostało ujęte z załączniku Nr 1 do rozporządzenia Nr 46/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub jego części, w następującym zakresie: usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego albo bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2016 roku przy spełnieniu następujących warunków:

- cięcia sanitarne drzew winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,

- wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

Większość drzew wchodzących w skład alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1257 C Michale - Sartowice (własność Powiat Świecki w trwałym zarządzie Powiatowy Zarząd Dróg Świecie), uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku (Dz.Urz.Woj. Bydgoskiego Nr 15 poz. 120), które zostało ujęte z załączniku Nr 1 do rozporządzenia Nr 46/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub jego części posiada suche, nadłamane gałęzie. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także w wielu przypadkach bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych. Z tego względu konieczne jest wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych wyżej wymienionych drzew, polegających na usunięciu gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.

Dąb szypułkowy usytuowany na prywatnej działce nr 103/1 w Michalu, uznany za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku (Dz.Urz.Woj. Bydgoskiego Nr 15 poz. 120), które zostało ujęte z załączniku Nr 1 do rozporządzenia Nr 46/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub jego części, posiada suche i nadłamane gałęzie. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego. Z tego względu konieczne jest wykonanie zabiegu sanitarno - pielęgnacyjnego wyżej wymienionego drzewa, polegającego na usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. , poz. 627), prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wymagają uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 628 i poz. 842, z 2014r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101 i poz. 1863, z 2015 poz. 222.

[3]) M.P. z 2014r. poz. 958.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama