| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 150116C

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r, poz.379, poz. 1072.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj.Dz. U. z 2015r, poz. 460)

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwała, co następuje

§ 1. Zmienić przebieg istniejącej drogi gminnej o nr 150 116 C poprzez włączenie część drogi nie zaliczonej do kategorii drogi publicznej, ustalić przebieg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak


Uzasadnienie

Drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii służące miejscowym potrzebom. Zmiana przebiegu drogi publicznej nr 150116C Lisewo Kościelne - Mamlicz jest to konieczność włączenia części odcinka drogi pominiętej w zaliczaniu do kategorii dróg publicznych w/w drogi.
Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zaciągnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.


Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII 46 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »