| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572,Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.161, Nr 273, poz.2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542,Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705, z 2010r.Nr 44,poz.250, Nr 54,poz.320, Nr 60,poz. 373, Nr 127,poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106,poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, z 2012r., poz.941, poz. 979, z 2013r., poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz.1265, poz.1317, poz.1650, z 2014r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz.1198, poz.1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1191)

Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwala:

§ 1. W uchwale nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się następujących zmiany:

1. w § 7 po ust. 1 dodaje się pkt a/ w brzmieniu: " wzór wniosku stanowi załącznik nr 1",

2. w § 9 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: " wzór wniosku stanowi załącznik nr 2",

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak


Uzasadnienie

Od 2005 roku Gmina Złotniki Kujawskie realizuje program stypendialny "pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotniki Kujawskie", wprowadzony przepisami ustawy o systemie oświaty. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, zostały określone w uchwale X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011 roku.
Dotychczasowa praktyka w realizacji pomocy materialnej dla uczniów, wyłoniła potrzebę dokonania zmian Regulaminu w zakresie określenia obowiązującego wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego. Uchwała Rady Gminy, jako akt prawny, obliguje wnioskodawcę do podania pewnych informacji, które są niezbędne do podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium lub zasiłku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VII 50 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VII 50 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »