| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miasta Włocławek

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Włocławek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144 poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1741),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zadania własne Gminy Miasto Włocławek polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku właściwy ze względu na miejsce zgonu.

§ 2. 1. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub gdy był on osobą niewierzącą, pogrzeb sprawia się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

2. Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zleca wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe.

§ 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ustala czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, źródła środków finansowych, z których zostaną pokryte koszty pogrzebu oraz jeżeli jest to możliwe:

1) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego;

2) powiadamia o pogrzebie zainteresowane osoby.

§ 4. Sprawienie pogrzebu, z zastrzeżeniem ust. 2 obejmuje:

1) transport zwłok;

2) przechowywanie zwłok;

3) przygotowanie zwłok do pochówku;

4) zakup niezbędnego ubrania;

5) zakup trumny lub urny, wiązanki, klepsydry;

6) obsługę ceremonii pogrzebowej;

7) oznaczenie grobu tablicą imienną, krzyżem lub innym symbolem religijnym.

2. Sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, pozostawionych w szpitalu świadczącym usługi medyczne na terenie miasta obejmuje:

1) przewóz zwłok do kremacji;

2) kremację;

3) zakup urny na prochy;

4) pochówek urny z prochami w grobie do tego przeznaczonym na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku;

5) ceremonii pogrzebowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławka.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »