| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Sicienko

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 12 § 4, § 10, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania o numerze 11 dla osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających w dniu referendum w Zakładzie Karnym w Koronowie Oddział Zewnętrzny w Strzelewie z siedzibą w Strzelewie Nr 61 w celu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny


Uzasadnienie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Senatu RP projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, które ma się odbyć 6 września 2015 roku. Senat Rzeczypospolitej Polskiej 21 maja podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta RP ogólnokrajowego referendum. Postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum wydane zostało przez Prezydenta RP 17 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz m.in. w obwodach głosowania utworzonych w zakładach karnych i w oddziałach zewnętrznych tych zakładów. Na terenie gminy Sicienko, w Strzelewie ma siedzibę Zakład Karny w Koronowie Oddział Zewnętrzny w Strzelewie.

W myśl z art. 6 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym do obwodów w oddziałach zewnętrznych zakładów karnych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu wyborczego.

W związku z tym zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy tworzy obwody głosowania m. in. w oddziałach zewnętrznych zakładów karnych, jeśli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie w dniu ogólnokrajowego referendum przebywać będzie więcej niż 15 osób uprawnionych do udziału w referendum. W związku z tym na wniosek Wójta Gminy tworzy się odrębny obwód głosowania o numerze 11 dla osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających w dniu referendum w Zakładzie Karnym w Koronowie Oddział Zewnętrzny w Strzelewie z siedzibą w Strzelewie Nr 61.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »