| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Na podstawie art. 12 § 4, 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania dla wyborców przebywających w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

2. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 mieści się w Domu Pomocy Społecznej, Parchanie nr 9.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Kozińska


Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/51/2015

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dni 16 września 2015 r.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku został nałożony na radę gminy obowiązek utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

W Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w dniu wyborów będzie przebywać więcej niż 15 mieszkańców posiadających prawa wyborcze.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, z 2015r. poz.1043, poz.1044, poz.1045.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »