| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/98/15 Rady Miasta Rypin

z dnia 8 października 2015r.

w sprawie uchylająca uchwałę NR X/89/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])), uchwala się co następuje

§ 1. Uchyla się uchwalę NR X/89/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Jarosław Sochacki


Uzasadnienie

Konieczność uchylenia wynika z faktu, że w postanowieniu § 8 uchwały Nr X/89/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, Rada Miasta Rypin nieprawidłowo określiła rodzaj danych za pomocą których będą rozliczne dopłaty dotacji z roku poprzedniego, gdyby dotację z roku poprzedniego przekazano w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.

Opracowała: Małgorzata Świtalska

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Jarosław Sochacki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r., Nr 17, Nr 94, poz. 788,Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r., Nr 70, Nr 145, poz. 917i Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r., Nr 44, poz. 250,Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857; i Nr 148, poz. 991; Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814., Nr 149, poz. 887; i Nr 205, poz. 1206; Dz. U. z 2012 r., poz. 941 i poz. 979; Dz. U. z 2013 r., poz. 87, poz. 827; poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811., poz. 1146 i ostatnia zmii poz. 1877; ostatnia zmiaDz. U. z 2015 r., poz. 357 i poz. 1240.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »