| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Wielgie

z dnia 16 października 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358) Rada uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Gminy Wielgie z 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2015 r. poz. 52) zmienionej Uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.27.01.2015r., Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.30.01.2015., Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.27.02.2015r., Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.24.03.2015r., Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.31.03.2015r., Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.10.04.2015r., Uchwałą Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.14.04.2015r., Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.29.04.2015r., Uchwałą Nr IX/42/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.30.04.2015r., Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.08.05.2015r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.22.05.2015r., Uchwałą Nr XI/43/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.16.06.2015r., Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.17.06.2015r., Uchwałą Nr XII/50/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.17.07.2015r., Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.20.07.2015r., Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.29.07.2015r., Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.12.08.2015r., Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.25.08.2015r., Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.04.09.2015r., Uchwałą Nr XIII/54/2015 Rady Gminy Wielgie z dn.15.09.2015r. Zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.16.09.2015r., Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.25.09.2015r., Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn.30.09.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.005.448zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.082.067zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.923.381zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.227.048zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.971.301,94zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.255.746,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »