| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 15 października 2015r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 150114C

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515r.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj.Dz. U. z 2015r, poz. 460, poz.774, poz.870, poz1336)

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwała, co następuje :

§ 1. Zmienić przebieg istniejącej drogi gminnej o nr 150 114 C poprzez włączenie część drogi nie zaliczonej do kategorii drogi publicznej, ustalić przebieg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak


Uzasadnienie

Drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii służące miejscowym potrzebom. Zmiana przebiegu drogi publicznej nr 150114C Leszcze - Tuczno jest to konieczność włączenia części odcinka drogi pominiętej w zaliczaniu do kategorii dróg publicznych w/w drogi.
Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały jest art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zaciągnięciu opinii właściwego zarządu powiatu
Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiana przebiegu drogi Nr 150114C - Leszcze - Tuczno

Lp.

Nazwa ulicy przy której zlokalizowana jest droga

Działki wchodzące w zakres drogi

Kilometraż

1.

Leszcze -Tuczno Nr 150114C

28, 87

0+000skrzyżowanie z drogą P-2368C (początek)1+050 skrzyżowanie z działką gminną o numerze ewidencyjnym 30 1+250 skrzyżowanie z działką gminną o numerze ewidencyjnym 32 1+570 skrzyżowanie z drogą gminną Nr 150112C

2.

Leszcze - Tuczno Działki do zmiany przebiegu drogi

32 - 235 m

0+000skrzyżowanie z P-2368C 1+250 skrzyżowanie dz nr 32 1+570 skrzyżowanie z drogą gminną Nr 150112C


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »