| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/52/15

z dnia 12 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) Rada Gminy Koneck uchwala co nastepuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck, zmienionej uchwalą Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 pażdziernika 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/187/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck, zmienionej uchwałą Nr XIX/102/12 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck, zmienionej uchwałą Nr XX/107/12 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck, gdzie:

§ 3. ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się następujace grupy dochodowe:

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 100zł (I grupa)

2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 100zł i nie przekraczający 200zł (II grupa)

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200zł i nie przekraczający 514zł (III grupa)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Koneck


Zbigniew Raszka


Uzasadnienie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058) wprowadziło zmianę do ustawy o pomocy społecznej dotyczącą wysokości kryteriów dochodowych rodziny, co zobligowało do weryfikacji regulaminu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Koneck Nr XXXIII/182/2006 z dnia 10 pażdziernika 2006 r.

W związku z powyższym wymagana jest zmiana uchwały w przedmiotowej sprawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »