| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, zm. z 2015 r. poz 1217) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/63/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 150, poz. 1266) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

Określa się warunki częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.

1. W przypadku korzystania ze żłobka przez 2 lub więcej dzieci z jednej rodziny - na drugie i kolejne dziecko przysługuje ulga w wysokości 50% obowiązującej opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.

2. W przypadku korzystania ze żłobka przez dzieci z rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, przysługuje im ulga w wysokości 50% obowiązującej opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »