| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2016 roku opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 7 i pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, poz. 1448, z 2013 r., poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r., poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822 z 2015 r., poz.211, poz. 591, poz. 541, poz. 1326) oraz w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015 r., poz. 707)

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr XII / 100 / 2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015 r.

1. Wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg Miasta Włocławek

Rodzaj pojazdu

Opłata [zł brutto]

Rower lub motorower

111

Motocykl

219

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

480

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

599

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

848

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1250

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1521

2. Wysokość opłat za przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych za każdą dobę przechowywania

Rodzaj pojazdu

Opłata [zł brutto]

Rower lub motorower

19

Motocykl

26

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

39

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

51

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

73

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

134

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

197

3. Wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Rodzaj pojazdu

Opłata [zł brutto]

Rower lub motorower

100

Motocykl

150

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

340

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

480

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

600

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

880

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1100

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »