| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885, ze zmianami) Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr IV/17/2015 z dnia 02.03.2015r.,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr V/26/2015 z dnia 31.03.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 29/2015 z dnia 24.05.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 33/2015 z dnia 28.04.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 34/2015 z dnia 08.05.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 37/2015 z dnia 21.05.2015r.,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr VI/29/2015 z dnia 29.05.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 43/2015 z dnia 15.06.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 44/2015 z dnia 25.06.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 46/2015 z dnia 29.06.2015r.,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr VII/39/2015 z dnia 13.07.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 49/2015 z dnia 17.07.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 50/2015 z dnia 23.07.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 57/2015 z dnia 11.08.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 60/2015 z dnia 17.08.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 62/2015 z dnia 01.09.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 63/2015 z dnia 18.09.2015r.,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr VIII/45/2015 z dnia 21.09.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 64/2015 z dnia 28.09.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 72/2015 z dnia 16.10.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 74/2015 z dnia 26.10.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 75/2015 z dnia 28.10.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 76/2015 z dnia 28.10.2015r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 77/2015 z dnia 04.11.2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 11 651 600,69zł (było 11 597 915,77zł), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 681 525,69zł (było 10 627 846,77zł),

- dochody majątkowe w kwocie 970 075,00zł ( było: 970 069,00zł.).

Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

w § 2.1. Wydatki budżetu gminy na kwotę 11 538 928,14zł (było 11 485 243,22zł), z tego:

- wydatki bieżące 10 254 553,14zł (było 10 195 693,22zł),

- wydatki majątkowe 1 284 375,00zł (było: 1 289 550,00zł).

Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w 2015r. - zał. nr 3.

2. Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2015r. - zał. nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »