| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Lipno

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.[1])) w związku z art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała normuje sprawy:

1) wprowadzenia opłaty targowej;

2) określenia wysokości stawki opłaty targowej;

3) określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej;

4) zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Lipno wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Lipno, w wysokości:

1) od sprzedaży płodów rolnych z:

a) samochodu ciężarowego - 30,00 zł,

b) ciągników z przyczepą - 6,00 zł,

c) samochodu dostawczego i osobowego oraz ciągników z dwukółką i wozów konnych - 5,00 zł;

2) od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:

a) konia - 5,00 zł,

b) prosiąt - 1,00 zł,

c) bydła - 5,00 zł,

d) innej niż drób - 5 zł;

3) od sprzedaży drobiu 10 zł,

4) od handlu artykułami do produkcji rolnej i artykułami przemysłowymi - 20 zł,

5) od drobnego handlu z:

a) ręki 6 zł,

b) koszyka 6 zł,

c) skrzynki 6 zł;

6) od innych rodzajów handlu 1zł.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez inkasenta:

1) Wojciech Trojanowski;

2) Andrzej Nowak.

3. Opłata targowa stanowi dochód budżetu gminy i podlegać będzie odprowadzeniu w całości najpóźniej następnego dnia po zainkasowaniu tej opłaty.

§ 6. Inkasent otrzyma z tytułu poboru opłaty targowej wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 35,00 zł za każdy dzień poboru opłaty targowej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/215/14 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, oz. 1045 i poz.1283 oraz M.P. z 2014 r., poz. 718, poz. 895, z 2015 r., poz. 735, poz. 912 i poz. 1029

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »