| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Lipno

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])), art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.[2])) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. 2015, poz. 735), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Lipno
z dnia 17 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2016 r.

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAWKA ZŁ

1.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5ton i poniżej 12 ton

A/ powyżej 3,5 t. do 5,5 tony włącznie

B/ powyżej 5,5t. do 9 t. włącznie

C/ powyżej 9t.do poniżej 12 ton

515

775

1030

2.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż (ton)

Mniej niż ( ton )

DWIE OSIE

12

13

14

15

13

14

15

1.100

1.130

1.160

1.350

1.130

1.160

1.210

1.590

TRZY OSIE

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

1.170

1.290

1.580

1.660

1.720

2.100

1.230

1.450

1.660

1.710

2.140

2.170

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

27

29

31

25

27

29

31

1.720

1.780

2.140

2.270

2.380

1.910

2.010

2.250

2.970

3.020

3.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t. i poniżej 12 ton

Stawka zł

1.160

4.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż (ton )

Mniej niż ( ton)

DWIE OSIE

12

18

25

31

18

25

31

1.320

1.600

1.810

2.090

1.380

1.830

2.250

2.380

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

40

2.090

2.450

2.380

3.010

5.

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawka zł

1.230

6.

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy

( w tonach)

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż ( ton )

Mniej niż ( ton )

Stawka zł

JEDNA OŚ

12

18

25

18

25

1.020

1.140

1.250

1.140

1.310

1.380

DWIE OSIE

12

28

33

38

28

33

38

1.190

1.300

1.500

1.890

1.320

1.390

1.860

2.220

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

38

1.630

1.750

1.750

2.010

7.

AUTOBUSY W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA, POZA MIEJSCEM KIEROWCY

Stawka zł

1.500

1.970

A/ MNIEJ NIŻ 22 MIEJSC DO SIEDZENIA

B/ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 22 MIEJSC

DO SIEDZENIA


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774 , 1045, 1283 oraz M.P. z 2014 r., poz. 718, poz. 895, z 2015 r. , poz. 735, poz. 912 i poz, 1029

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »