| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Cekcyn

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.10 ust.1 i 2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r., poz. 528, poz. 774)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 od niniejszej uchwały,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 od niniejszej uchwały,

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 od niniejszej uchwały,

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,

7. od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1,3,5 i 7 wyprodukowanych po 2002 r. stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie- 793 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 937 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1093 zł.

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton- 1585 zł.

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzą przez podatnika podatku rolnego- 503 zł.

4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca - 951 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2060 zł.

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Cekcynie nrXXXIV/347/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r., poz. 3294).

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 18 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita

( w tonach )

Stawka podatku

( w złotych )

1

2

3

powyżej 3,5

5,5 włącznie

811

powyżej 5,5

9 włącznie

985

powyżej 9

poniżej 12

1152


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 18 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1137

1214

13

14

1168

1382

14

15

1214

1545

15

powyżej 15

1304

1900

Trzy osie

12

17

1214

1245

17

19

1304

1334

19

21

1382

1410

21

23

1473

1538

23

25

1621

2391

25

powyżej 25

1621

2391

Cztery osie i więcej

12

25

1304

1321

25

27

1382

1582

27

29

1582

2508

29

31

2508

3100

31

powyżej 31

2508

3100


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/76/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 18 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1

2

3

od 3,5

poniżej 12

1667


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/76/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 18 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( z złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

2396

2396

18

25

2396

2396

25

31

2396

2396

31

powyżej 31

2396

2396

Trzy osie

12

40

2396

2396

40

powyżej 40

2926

3100


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/76/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 18 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJA DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku

( w złotych )

1

2

3

od 7

poniżej 12

530


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/76/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 18 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJA DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

( w tonach )

Stawka podatku

( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

382

410

18

25

450

563

25

powyżej 25

516

851

Dwie osie

12

28

382

818

28

33

879

1289

33

38

1289

1895

38

44

1743

2396

44

powyżej 44

1743

2396

Trzy osie

12

38

1137

1430

38

44

1430

1944

44

powyżej 44

1430

1944


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/76/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 18 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

-

22

1002

22

-

2167


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy , w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok ulegają zwiększeniu o wskaźnik 2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »