| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/83/2015 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(teks jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1515) w związku z art.6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (teks jednolity: Dz. U. z 2013, poz.1381 ze zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.465 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-1) - załącznik Nr 1 ;

2) deklaracja na podatek od nieruchomości ( DN-1) - załącznik Nr 2 ;

3) załącznik do informacji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik Nr 3 ;

4) załącznik do informacji i deklaracji: dane o zwolnieniach podatkowych i (ZN-1/B) - załącznik Nr 4

§ 2. Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku rolnym:

1) informacja w sprawie podatku rolnego ( IR-1) - załącznik Nr 5;

2) deklaracja na podatek rolny ( DR-1) - załącznik Nr 6;

3) załącznik do informacji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZR-1/A) - załącznik Nr 7;

4) załącznik do informacji i deklaracji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B) - załącznik Nr 8

§ 3. Ustala się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym:

1) informacja w sprawie podatku leśnego ( IL-1) - załącznik Nr 9;

2) deklaracja na podatek leśny ( DL-1) - załącznik Nr 10;

3) załącznik do informacji i deklaracji: dane o nieruchomościach (ZL-1/A) - załącznik Nr 11

4) załącznik do informacji i deklaracji: dane o zwolnieniach podatkowych ( ZL-1/B) - załącznik Nr 12

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/137/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 129, poz. 2498 z 17.12.2004 r.).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady


Ewa Urbańska

1) Niniejsza ustawa dokonuje się w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

IN-1 podatek od nieruchom1-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DN-1 podatek od nieruchom.1-2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ZN -1/A dane o nieruchomościach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZN-1B podatek od nieruchomości1-4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

IR-1 podatek rolny1-5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DR - 1 podatek rolny1-6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

ZR-1A podatek rolny1-7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

ZR-1B podatek rolny1-8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

IL-1 podatek leśny1-9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

DL-1 podatek leśny1-10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf

ZL-1A podatek leśny1-11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/83/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

ZL-1B podatek leśny1-12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »