| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RGK.0007.122.2015 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami: poz. 1593 z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100), za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota,

b) zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100), za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr RGK.0007.167.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu. Po analizie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przeprowadzonej kalkulacji ustalono nowe stawki, które pozwolą na finansowanie systemu gospodarki odpadami z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Zgodnie z art. 6 k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przyjęto wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 24,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota, oraz zbieranymi i odbieranymiw sposób selektywny w wysokości 12,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »