| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środkow transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515)[1]) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[2])

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Solec Kujawski:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12
ton

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

Stawka podatku

pow. 3,5

pow. 5,5

pow. 9

do 5,5

do 9

do mniej niż 12

792,-

1.320,-

1.476,-

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
wg liczby osi

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

13

14

15

13

14

15

1.488,-

1.500,-

1.548,-

1.800,-

1.500,-

1.548,-

1.800,-

2.328,-

3 osie

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

1.848,-

1.872,-

1.884,-

2.304,-

2.340,-

2.376,-

2.136,-

2.160,-

2.304,-

2.340,-

2.544,-

2.784,-

4 osie i więcej

12

25

27

29

31

25

27

29

31

2.136,-

2.400,-

2.640,-

2.796,-

2.856,-

2.400,-

2.640,-

2.796,-

2.856,-

2.952,-

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

w tonach

Stawka podatku

od 3,5

pow. 5,5

pow. 9

do 5,5

do 9

do mniej niż 12

1.068,-

1.380,-

1.464,-

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton wg liczby osi

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

w tonach

Stawka podatku

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

18

25

31

37

18

25

31

37

1.704,-

1.752,-

1.944,-

2.076,-

2.208,-

1.752,-

1.944,-

2.076,-

2.160,-

2.292,-

3 osie

12

37

40

37

40

2.220,-

2.304,-

2.388,-

2.304,-

2.388,-

2.952,-

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów

naczepa + pojazd silnikowy

przyczepa + pojazd silnikowy

w tonach

Stawka podatku

od 7

pow. 9

do 9

do mniej niż 12

120,-

132,-

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wg liczby osi, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów

naczepa + pojazd silnikowy

przyczepa + pojazd silnikowy

w tonach

Stawka podatku

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

18

25

18

25

144,-

276,-

420,-

156,-

420,-

612,-

2 osie

12

28

33

37

28

33

37

456,-

804,-

1.092,-

1.248,-

624,-

840,-

1.416,-

2.136,-

3 osie

12

38

38

1.260,-

1.308,-

1.308,-

1.608,-

7) autobusy

Liczba miejsc

do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku

równa lub większa niż

mniejsza niż

22

22

552,-

2.105,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/298/13 z dnia 28 listopada 2013 r. Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3909).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Zamorowski


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XI/95/15

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

Z DNIA 27 LISTOPADA 2015 ROKU

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Utrata mocy Uchwały nr XXXIV/298/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, następuje w związku ze zmianą kategorii opodatkowania autobusów uzależnioną od liczby miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy). Zmiany te odnoszą się do modyfikacji podziału klas autobusów w przepisach normujących podatek od środków transportowych w kontekście homologacji, gdzie stosowany jest podział na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 i autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22. Ustalone zostały nowe stawki dla tego podziału, a pozostałe stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian.

Mając na względzie fakt, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.


[1]) Dz.U.2015.1045

[2]) M.P.2014.718, M.P.2014.895, Dz.U.2015.528, Dz.U.2015.774, M.P.2015.735, M.P.2015.912, M.P.2015.1029, Dz.U.2015.699, Dz.U.2015.1045, Dz.U.2015.1283, Dz.U.2015.1777

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »