| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny określa się:

1. wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4. wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5. wzór formularza załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Informacja o pozostałych współwłaścicielach/ współposiadaczach (ZL-1/C) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH /WSPÓŁPOSIADACZACH ZL-1/C

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

Formularze przeznaczone są dla osób:

1. fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

2. prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnym, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Wprowadzenie przedmiotowej uchwały jest konieczne ze względu na dostosowanie formularzy informacji i deklaracji podatkowych do brzmienia obowiązujących przepisów prawnych.

Projekt niniejszej uchwały nie wywoła skutków finansowych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045,

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »